31 فروردین 1397
صفحه اصلی

استفان هاوکینگ نقل قول هایی که ذهن جذاب یک نابغه را نشان می دهد

GETTYStephen هاوکینگ به خاطر افکار سریع و عجیب و باورنکردنی اش به جهان اطرافش عاشق شد. در بیانیه ای که در ساعات اولیه صبح امروز صبح منتشر شد، کودکان لوکیشن و رابرت هاوکینگ درگذشت. شجاعت و استقامت او با درخشش و طنز او با الهام از مردم در سراسر جهان ldquo او یک بار گفت: lsquo این خواهد بود که بسیاری از جهان نمی شود اگر آن را rsquo t به خانه به مردم شما عاشق rsquo ما او را برای همیشه از دست او rdquo چند استاد rsquo بهترین نقل قول شامل یکی به یاد داشته باشید به دنبال در ستاره ها و نه در پای شما. دو تاکسی نکنید