3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

کن Dodd مرده: Dawn فرانسوی باعث می شود افراد مشهور به ادای احترام به "نبوغ کمدی"

سر کن Dodd فقط بیش از یک هفته پس از تخلیه از nbsp بیمارستان پس از شش هفته اقامت برای عفونت قفسه سینه مرده او رابرت هولمز افشاگر او به نام یکی از آخرین سالن سالن موسیقی بزرگ rdquo به پرداختن به ادای احترام به ستاره ای که درگذشت در خانه در Knotty Ash لیورپول او گفت: ldquo با کن رفته چراغ در جهان از انواع مختلف رسیده است Comic گری Delaney او را به عنوان یکی از تمام وقت بزرگ به عنوان ردکوو به عنوان او منجر رسانه های اجتماعی هدایت اشاره به این واقعیت Sir Ken می تواند می تواند اغلب اوقات به مدت چند ساعت در توییتر مراسم تشییع جنازه در W برگزار می شود