31 فروردین 1397
صفحه اصلی

آیا رقص بر روی یخ ستاره بروکل وینسنت LEAVING Coronation Street است؟ شوک سوفی وبستر خبر

رقص بر روی یخ ستاره بروک وینسنت به عنوان شهرت سوفی وبستر به عنوان شهرت شناخته شد. ستاره سومین بازیگر زن بود که نقش جوانترین دختر سوفی را در سالی و کوین وبستر بازی کرد. 25 بروک وینسنت تأیید کرد که او برنده شد. اسکیت برای خیر و سوار شدن سوفی Webster او را به وفادار به صابون ITV من خوشحال او گفت: Ok Magazine هیچ کس دیگری نمی تواند می گویند آنها بر روی Corrie در یک روز دوام رفته و در آخرین نبرد رقص در یخ در یکشنبه مقالات مقالات Dancing در یخ 2018 بروک وینسنت هاتالیز های شخصی Hollywood را در یخ 2018 Bro نشان می دهد