31 فروردین 1397
صفحه اصلی

استفان هاوکینگ مرگ: چرا استاد رؤسای جمهور نبود؟ پیره مورگان توسط پاسخ متزلزل شد

پیره مورگان به مناسبت مصاحبه با استفان هاوکینگ در مصاحبه با استفان هاوکینگ توضیح داد که چقدر سخت است که او را تماشا کنید و سعی در پاسخ دادن به یک سوال بی نظیر داشته باشد. این شکنجه بود که تماشای این ذهن نابغه در بدن بود که برای او مفید نبود. Morgan 52 admitted nbsp چه rsquo او بیشتر در مورد چگونگی فیزیکدان نظری گفت که او مایل به صرف آخرین روز خود را بر روی زمین منعکس شده است. سال گذشته او به مورگان ملاقات کرد. نشستن با خانواده گوش دادن به واگنر خوردن شامپاین در تابستان آفتاب rdquo چه rsquo بیشتر صبح بخیر بریتانیا میزبان can not rsquo تو را درک می کنم چرا او نبود