31 فروردین 1397
صفحه اصلی

فصل پیادهروی فصل هفتم اسپویلرها: آیا مرگ ریک گریمس به طور تصادفی تایید شده است؟

ریک گریمز توسط اندرو لینکلن بازی کرد زمانی که پسرش توسط یک واکر قبل از آن در فصل ضرب و شتم شد در حال حاضر مرده قدم زدن مرده اشاره کرد که رهبر الکساندریا می تواند بعدی به عنوان نشان می دهد همچنان به تکامل کارل rsquo چاندلر ریگز مرگ بود گرگ نیکوترو می گوید که او به هیچ وجه نمی داند که آینده چه چیزی برای ریک دارد، اما بعید به نظر می رسد که او می تواند کشته شود. off Articles related to the Walking Dead فصل 8 ep