31 فروردین 1397
صفحه اصلی

 رقص در یخ 2018 نهایی: چه زمانی رقص در یخ 2018 نهایی امشب؟

زمانی که رقص در یخ 2018 امشب است نهایی رقص در یخ امشب در ساعت 6 بعد از ظهر در ITV و به مدت دو ساعت اجرا خواهد شد قسمت نهایی بسیار پیش بینی خواهد شد که سه فینالیست را مشاهده کنید نمایشگاه اسکیت خود را اجرا شده توسط اسکیت رویال افسانه جین Torvill و کریستوفر دین آنها سپس اسکیت مورد علاقه خود را از 10 هفته گذشته قبل از اینکه یک جفت از بین بروند، انجام می دهند. در این صورت دو زوج نهایی در یک سر به رقابت با اسکیت سوار خواهند شد تا روال هایی که توسط Tovill و Dean معروف شده اند و آنها را طلایی در بینندگان بازی های المپیک زمستانی 1884 همچنین خواهید دید که تمام حذف شده است