ملکه الیزابت همیشه با این آیتم غیر معمول در سفرهای دولتی سفر می کند

ملکه الیزابت 91 پادشاه به خوبی سفر شده در تاریخ بریتانیا است که بیش از 120 کشور را در طول سلطنت خود مشاهده کرده است. از آنجا که تاج و تخت در سال 1952، او در اغلب کشورهای بازدید کننده ای از دولت برای تشویق روابط خوب با انگلیس بوده است، اما برخی او هنوز به دلیل دلایل شخصی یا سیاسی از قبیل یونان و اسرائیل بازدید می کند مسافر چاشنی مسافرت های خود را به آرامی با آخرین اختراع خود به آلمان در سال 2015 آغاز کرده است. مسافر پرطرفدار این بدان معنی است که او تعدادی از اقلامی را که او با او دارد هر بار مطمئن شوید که سفر صاف است