نرخ ارز پوند به یورو: استرلینگ چهار ماهه خود را حفظ می کند

نرخ ارز پوند به یورو در روز پنج شنبه تغییری نکرد، بلومبرگ گزارش داد نرخ صبح امروز 12 صبح امروز در صبح امروز به میزان 1 1207 دلار افزایش یافت. این افزایش ناگهانی در مقایسه با نرخ ارز 12 05 روز گذشته صبح، پس از ارسال گزارش تجاری Brexit مقامات اتحادیه اروپا این گزارش با این حال نتوانسته است به دست آوردن شور و شوق با یک توافق هنوز به توافق برسند هر دو طرف مقالات مرتبط به پوند به یورو عدم قطعیت مذاکرات Brexit باعث می شود پوند به سقوط به یورو بی اعتبار پیشنهاد پیشنهاد Brexit استرلینگ تحلیلگر lowCurrency لورا Parsons نظر ldquo GBP EUR exchangean