31 فروردین 1397
صفحه اصلی

آیا زمین صاف است؟ Neil deGrasse Tyson سکوت را تحمل می کند تا اثبات کند Flatlands Earth WRONG

نیل دگراس تیزون Astrophysicist مشهور و میزبان تلویزیون تایید اعتقاد طولانی است معتقد است که زمین در واقع دور و نه صاف به نظر می رسد آنلاین در یک ویدیو یوتیوب ارسال شده در کانال StarTalk آقای تیزون خشم خود را خنک و افسرده افسانه Flat Earth Unamused توسط همکار او Chuck Nice این مساله درمورد شکل زمین، دانشمند مضر می گوید: ما ویدیو از فضا کره ای کروی چرخان داریم که زمین را دور می کند. تئوری زمین تخت یک باور قدیمی و واضح است که جهان کروی نیست بلکه یک دیسک صاف است احاطه شده توسط یک برج قوی