31 فروردین 1397
صفحه اصلی

بیگانگان را می توان با جستجوی SATELLITES های دور در پیشرفت های عمده یافت

GETTYAliens می تواند با جستجوی SATELLITES های دور در پیشرفت های بزرگ پیدا شود یک مطالعه جدید دقیق راه انقلابی برای جستجو برای خارج از کشور است ndash و این است که با جستجو برای ساخت انسان ساخته شده و یا بیگانه ساخته شده است شیء در حال چرخش سیاره است بیش از 100 000 انسان ساخت اشیاء در حال چرخش زمین و همینطور احتمالا به تمدن بیگانه که پیشرفته تر و یا بیشتر از ما است اعمال می شود. برای کشف سیاره با مدار ماهواره ای، ستاره شناسان می توانند از روش حمل و نقل lsquo rsquo ndash استفاده کنند که در آن نور از یک ستاره به عنوان یک سیاره عبور می کند در نتیجه چگونگی انفجار