روباتهای TERMINATOR قابل جدا شدن برای تبدیل شدن به "خدمات اضطراری چهارم"

انتظار میرود که GETTYRobots در حالت آماده باش بماند تا به ما کمک کند survethExperts پیش بینی می کند که انسان مانند droids در آماده باش خواهد بود برای کمک به شرایط خطرناک است که بیش از حد خطرناک است برای ما به مانور به مدت پنجاه سال تا سال 2068 آنها انتظار دارند صدها خودمختار انسان مانند دایره ها در دورهای آماده به کار برای کمک به بقای ما با استقامت بی تحرک و توانایی کار کردن در دمای پایین صفر می توانند قادر به انجام مأموریت های جستجو و نجات باشند که ماشین ها و انسان ها در حال حاضر می توانند رانش دهند. در صورت وقوع طوفان دیگر اما یا حیوان خانگی از