31 فروردین 1397
صفحه اصلی

BMW به شما اجازه می دهد اتومبیل دیزل خود را به صورت رایگان، اما گرفتن است

NCBMW یک پیشنهادی برای بازگشت دیزل ارائه می دهد BMW اعلام کرده است که اجازه می دهد رانندگان آلمانی به صورت رایگان ماشین دیزل خود را به صورت رایگان اداره دادگاه فدرال در لایپزیگ آلمان به تازگی سبب شده است که پس از تصویب این قانون، با توجه به اینکه موتورهای دیزلی به عنوان نوع سوخت با آینده ای نامطلوب مواجه شده اند، BMW در تلاش است تا هر دغدغه ای را که مشتریان خود با معرفی دیزل